Tasarımı Kaydet  Kapat
Anasayfa / Balkanlar


Balkanlar
 
Balkanlar; Sırbistan-Karadağ (eski Yugoslavya), Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Kosova ve Trakya’yı da içine alan büyük bölgedir.
19. yüzyılda kullanılmaya başlanan “balkan” kavramının sözlük anlamı; “sık ormanlarla kaplı sıradağlar” olarak kullanılır.
Balkanların sınırları ise; kuzeyde Tuna ve Sava ırmakları, doğuda Karadeniz, güneyde Akdeniz ve Ege Denizi, batıda Adriyatik denizidir.
Yüzölçümü yaklaşık 666,700 km2, nüfusu yaklaşık 52.000.000 kişidir.

Balkanların Özet Tarihi
Bildiğimiz Balkan bölgesine; Antik Yunan ve Makedonya Krallığı’nın yanında Roma, Bizans ve en son Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca hüküm sürdükten sonra; 19. yüzyılda başlayan isyanlar ve etnik karşıtlıklardan dolayı Balkan Savaşları başlamış ve imparatorluk bu vazgeçilmez topraklardan çekilmek durumunda kalmıştır. 20. yüzyılda başlayan 1. Dünya Savaşı sonrasında bu coğrafya üzerinde Yugoslavya Krallığı kurulmuştur.
Ekonomik, siyasi ve etnik sorunlarla boğuşan Yugoslavya’yı 2. Dünya Savaşının ardından “Josip Broz Tito” tekrar birleştirerek bir arada tutmayı başarmış. 1980 yılında Tito’nun ölmesinin ardından, Yugoslavya’da ekonomik ve siyasi bunalım baş göstererek ülkeler yavaş bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bölgenin kaderini belirleyen 1992-1995 yılları arası yaşanan “Bosna Savaşı” ve 1998-1999 “Kosova Savaşı” sonrası Yugoslavya tamamen dağılmıştır.

Rumeli ne demektir?
Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa'daki ülkelerine topluca verilen isimdir.  Aynı zamanda Rumeli; Osmanlı döneminde 15. yüzyıldan itibaren Balkanların güneyine verilen isimdir.
Romalıların (Rumların) ülkesi anlamına da gelir ve genel olarak Bizans İmparatorluğu'nun sahip olduğu topraklar anlamında kullanılmıştır. 11. ve 12. Yüzyıllarda ise Bizans egemenliği altındaki Anadolu toprakları Diyar-ı Rum (Roma ülkesi), Anadolu’da egemen olan Selçuklulara da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir.